آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1390

عنوانتاریخ انتشار
در تاریخ 29/4/90مرکز بهداشتی درمانی کرناچی وآزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قلعه شاخانی افتتاح شد ۳۰ تیر ۱۳۹۰
درتاریخ های 14 ،21 و28 تیرماه سه دوره کارگاه آموزشی تحت عنوان "پیشگیری ازسوء مصرف مواد" درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۲۸ تیر ۱۳۹۰
معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت به خاطر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سامانه مدیریت ارتباط مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط وکار ازهمکاران قدردانی نمود ۲۸ تیر ۱۳۹۰
دوردوم بررسی وضعیت ارائه خدمات وتجهیزات خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور مستقیم سرپرست این مرکز درحال انجام است ۱۸ تیر ۱۳۹۰
درتاریخ 12/4/1390 کارگاه آموزشی بیماریهای منتقله ازآب ومواد غذایی برگزار گردید ۱۵ تیر ۱۳۹۰
درتاریخ 8/4/90برنامه آموزشی "سیلیس وآزبست "درمحیط کار، جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای ومحیط برگزارگردید. ۱۱ تیر ۱۳۹۰
برنامه آموزشی آزبست وسیلیس در تاریخ 8/4/90توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار می گردد. ۷ تیر ۱۳۹۰
از تاریخ 9/4/89 واحدفتوتراپی مرکز بهداشتی درمانی حاج دایی جهت خدمت رسانی به بیماران پوستی شروع بکار نموده است ۱ تیر ۱۳۹۰