آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1390

عنوانتاریخ انتشار
جمعی ازکارکنان مرکز بهداشت کرمانشاه نیزدرامر رسیدگی به درخواستها درمانی مردم در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه حضورداشتند ۲۹ آبان ۱۳۹۰
82 نفر از کارکنان زن مرکز بهداشت کرمانشاه درتاریخ 26/8/90 به تماشای فیلم رفتند ۲۹ آبان ۱۳۹۰
121نفر از بانوان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درروز عید غدیربه ختم قرآن کریم پرداختند ۲۹ آبان ۱۳۹۰
مراسم تجلیل ازبهورزان شهرستان کرمانشاه درتاریخ 18/8/90 برگزار گردیـــد ۱۸ آبان ۱۳۹۰
مراسم تجلیل ازبهورزان شهرستان کرمانشاه درتاریخ 18/8/90 برگزار می گردد ۱۰ آبان ۱۳۹۰
هر سال باشروع فصل سرما خطرگاز گرفتگی ومسمومیت با گاز منو اکسید کربن ( co) افزایش می یابد: ۱۰ آبان ۱۳۹۰
در تاریخ های 3/8/90 و9/8/90 کارگاه دوروزه درخصوص بیماری سل توسط واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها برگزار گردید: ۱۰ آبان ۱۳۹۰
کنگره طب کار ودوره آموزشی مدون طب کار با 29امتیاز بازآموزی ۵ آبان ۱۳۹۰
برنامه آموزشی "روشهای نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار"در تاریخ 4/8/90توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزارگردید ۵ آبان ۱۳۹۰
مرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه در سه اول سال90 فعالیت های چشمگیری داشته است: ۱ آبان ۱۳۹۰