آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1391

عنوانتاریخ انتشار
غرفه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درپارک سلامت بعنوان غرفه برتر شناخته شد: ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
خدمات رسانی به عشایر ساکن درحوزه شهرستان کرمانشاه از تاریخ 27/1/91 آغاز گردید: ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
در تاریخ 22/1/91 به مناسبت هفته سلامت درشهر ماهیدشت همایش پیاده روی خانودگی ،ویزیت رایگان پزشکی ،سخنرانی ،مسابقه و... برگزار گردید ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
درتاریخ 22/1/91 واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت کرمانشاه به مناسبت هفته سلامت سمینار یکروزه ای درپارک معلم کرمانشاه برگزار کرد: ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
جمعی از کارکنان مرکز بهداشت کرمانشاه درتاریخ 25/1/91درمنطقه چالابه برنامه پیاده روی خانوادگی وپاکسازی محیط زیست برگزارکردند: ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
درهفته سلامت1391و درتاریخ های20و22 و24 فروردین ماه کارکنان مرکز بهداشت به ورزش صبحگاهی خواهند پرداختند: ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته سلامت1391 فعالیت های چشمگیر،متنوع ومتعددی داشت: ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
برنامه پیاده روی خانوادگی کارکنان مرکز بهداشت کرمانشاه در تاریخ 25/1/91 برگزار می گردد ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
مرکزبهداشت کرمانشاه درهفته سلامت امسال درنمایشگاه پارک سلامت حضور چشمگیر وبرنامه ریزی شده ای دارد ۲۰ فروردین ۱۳۹۱
درایام نوروزامسال واحد سلامت خانواده شهرستان کرمانشاه در زمینه حمایت از مادران باردار انجام داداه است: ۱۶ فروردین ۱۳۹۱
درطول سال 1390جهت بررسی فعالیتهاو خدمات واحد تنظیم خانواده مرکز بهداشت کرمانشاه از یکسری چک لیست های خاص استفاده شده ونتایج حاصله مورد بررسی قراگرفته است: ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
10 دوره کارگاه آموزشی بصورت ارائه کنفرانس توسط شرکت کنندگان در مراکز مادر اجرا گردید ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
محل مرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه تغییر یافته است ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
درهفته سلامت درتاریخ های20و22 و24/1/91 همکاران درمحوطه مرکز بهداشت به ورزش صبحگاهی خواهند پرداخت ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
کلیه کارخانجات بزرگ که درسال 1390معاینات دوره ای شاغلین خود را از طریق مراکز خصوصی وپزشکان طب کار انجام داده اندحداکثر تا تاریخ22/1/91 فرم 3-111 رابه واحد بهداشت حرفه ای این مرکز ارسال نمایند. ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
درپیروبرنامه ریزی هاوجلسات قبلی تاریخ 9/1/91 جلسه ای درخصوص برنامه های هفته سلامت 1391برگزار گردید ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
همچون سالهای گذشته ،طرح بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط از اول اسفند ماه 1390آغاز گردیده وتا 15فرورین ادامه دارد. ۵ فروردین ۱۳۹۱
آقای دکتر نصیری حلول سال نو رابه همکاران محترم تبریک گفت: ۱ فروردین ۱۳۹۱