آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1391

عنوانتاریخ انتشار
گروه مادران واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه فعالیتهایی رابه منظور حمایت از مادران باردار در ایام تعطیلات نوروزی سال 1392 انجام داده است: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
درتاریخ 16/12/91 گرد همایی وجلسه آموزشی جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در شرکت ها وکارخانجات وزه شهرستان کرمانشاه برگزار گردید: ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
خانه تکانی غیراصولی خطرات زیادی برای سلامت دارد ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
مواد محترقه و وسایل دست‌ساز انفجاری بیشترین عامل بوجود آورنده حوادث و تلفات در چهارشنبه‌سوری است. ۱۹ اسفند ۱۳۹۱
بازدید جمعی از بسیجیان ازمنطقه عملیاتی غرب وصعود به ارتفاعات بازی دراز درتاریخ 10/12/91 ۱۳ اسفند ۱۳۹۱
درتاریخ 10/12/91همایش بزرگداشت یازدهم اسفند، روزملی بهداشت محیط برگزار گردید ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
درتاریخ16/12/91برنامه آموزشی جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات وشرکتهای حوزه تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار می گردد: ۷ اسفند ۱۳۹۱
برنامه آموزشی "آماروشاخص های بهداشت حرفه ای"در تاریخ 3/12/ 1391توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزارگردید ۵ اسفند ۱۳۹۱
مانورعملیاتی تشدید نظارت های بهداشتی (ویژه نوروز 1392 ) درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید: ۲ اسفند ۱۳۹۱
درتاریخ شانزدهم بهمن 1391 جلسه آموزشی و توجیهی جهت متصدیان چلوکبابیهای منطقه گردشگری و پارکهای تفریحی طاق بستان برگزار گردید: ۱ اسفند ۱۳۹۱
درتاریخ های چهارم وبیست وپنجم بهمن 1391 جلسه آموزشی و توجیهی جهت قنادیهای شهر کرمانشاه برگزار گردید: ۱ اسفند ۱۳۹۱