آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1391

عنوانتاریخ انتشار
درتاریخ 29/3/91 کارگاه یک روزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وعوارض ایمنسازی برگزار گردید: ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
درتاریخ 28/3/91 کارگاه یک روزه تب کریمه- کنگو( CCHF) توسط واحد بیماریهای برگزار گردید ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
درتاریخ 23/3/91 بازرسان بهداشت محیط وحرفه ای وشبکه دامپزشکی از کشتارگاه بیستون بازدیدکردند: ۲۹ خرداد ۱۳۹۱
سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرمانشاه در مورخ 18/3/91 برگزارگردید ۲۸ خرداد ۱۳۹۱
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری بزودی اجرا می گردد ۲۸ خرداد ۱۳۹۱
پزشک خانواده تحولی نو در نظام سلامت کشور: ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
درتاریخ 11/3/91برنامه آموزشی "ارزیابی پست های کار با روشهای ارگونومی"جهت کاردان وکارشناسان شاغل درمراکزتابعه برگزارگردید. ۱۷ خرداد ۱۳۹۱
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در راستای تجهیز واستاندار سازی آزمایشگاههای مراکز تابعه خود اقدامات وهزینه های چشمگیری نموده است ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
در مورخ 21/2/91 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر برگزارگردید: ۱۱ خرداد ۱۳۹۱
کمیته مرگ میر کودکان 1-59 ماهه درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۱۱ خرداد ۱۳۹۱
اطلاعیه مهم درخصوص شماره تلفن سامانه ستاد فوریتهای سلامت محیط وکار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۱
در تاریخ31/2/91 مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما و روز زن در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۴ خرداد ۱۳۹۱
در مورخه 28/2/91مقدار 1150 کیلوگرم مواد غذائی و آرایشی بهداشتی کشف شده دارای مشکل معدوم گردید ۲ خرداد ۱۳۹۱
در مورخ 26/2/91 ساعت 9صبح جلسه ای با حضور بازرسان بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه در خصوص بررسی راهکارهای بهبود کیفی نان باحضور کارشناسان مرتبط برگزار شد. ۲ خرداد ۱۳۹۱
در تاریخ 28/2/91 جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی بخش سرفیروز آباد: ۲ خرداد ۱۳۹۱