آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1391

عنوانتاریخ انتشار
به زودی در منطقه حافظیه کرمانشاه ثبت نام از مردم دربــرنامه پــزشک خــانواده شهــری آغــاز می گردد: ۲۷ تیر ۱۳۹۱
درتاریخ 20/4/91 سمینار ترویج زایمان فیزیولوژیک در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۲۶ تیر ۱۳۹۱
تعداد 20 تخته بنــر فراخوان طرح پزشک خانواده شهری درسطح شهر کرمانشاه نصب گردیده است: ۲۶ تیر ۱۳۹۱
درتاریخ 22/4/91 جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری شهرستان کرمانشاه درمحل محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. ۲۵ تیر ۱۳۹۱
با توجه به همزمانی اعیادمبارک شعبانیه وروز ماما وروز پرستار تعدادی ازهمکاران زحمتکش گروههای مذکور به قید قرعه جهت سفر زیارتی مشهد مقدس انتخاب واعزام شدند. ۲۵ تیر ۱۳۹۱
جهت رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری و مربیان آنها وهمچنین بانوان شاغل درمرکز بهداشت کرمانشاه جلسه آموزشی برگزار گردید: ۲۵ تیر ۱۳۹۱
پزشکان و شهروندان محترم برای کسب اطلاعات وآخــرین اخبـــار درمورد پزشک خانواده شهری این صفحه را مطالعه نمایند: ۲۰ تیر ۱۳۹۱
درتاریخ 19/4/91 جلسه اعضای کمیته های اجرایی مرکز بهداشت درامر پزشک خانواده شهری برگزار گردید ۲۰ تیر ۱۳۹۱
درتاریخ 18/4/91 یک برنامه آموزشی درخصوص طرح پزشک خانواده شهری جهت مسئولین کلینیک ها ودرمانگاههای شبانه روزی سطح شهرستان کرمانشاه برگزار گردید: ۱۹ تیر ۱۳۹۱
برنامه آموزشی درخصوص ســـــــلامت مـــــادران با همکاری کارشناس مرکز بهداشت از طریق صدای مرکز کرمانشاه پخش می شود ۱۷ تیر ۱۳۹۱
کارگاه دو روزه اورژانس مامایی در تاریخ های 6 و 7 تیر ماه 1391 در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه اجرا گردید: ۱۷ تیر ۱۳۹۱
درتاریخ 12/4/91 یک برنامه آموزشی درخصوص طرح پزشک خانواده شهری جهت مسئولین روابط عمومی ادارات وارگانهای دولتی سطح شهرستان کرمانشاه برگزار گردید: ۱۴ تیر ۱۳۹۱
در تاریخ 21/3/91 نخستین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی بخش بیلوار (دهستانهای پشت دربند و رازآور) برگزارگردید ۱۱ تیر ۱۳۹۱
درتاریخ دهم تیرماه 1391همایش کاردان وکارشناس بهداشت حرفه ای شاغل درشرکتها وکارخانجات حوزه شهرستان برگزار گردید. ۱۱ تیر ۱۳۹۱
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از ابتدای شروع طرح پزشک خانواده شهری فعالیت های آموزشی چشمگیری داشته است : ۱۰ تیر ۱۳۹۱
آموزش برنامه های سلامت کودکان به زیان کردی توسط کارشناس مرکزبهداشت از طریق صدای مرکز کرمانشاه انجام می گردد: ۷ تیر ۱۳۹۱
واحدکودکان گروه سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درارزیابی استانی سال 1390با کسب 98درصد امتیازرتبه اول استان کسب نمود: ۴ تیر ۱۳۹۱
درتاریخ 10/4/91 برنامه آموزشی جهت کاردان کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درصنایع وشرکتهای حوزه شهرستان کرمانشاه برگزار می گردد ۱ تیر ۱۳۹۱