آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1392

عنوانتاریخ انتشار
آقای دکتر نصیری حلول سال نو ونوروز 1393رابه همکاران محترم تبریک گفت: ۲۹ اسفند ۱۳۹۲
نوروز، جشنی با ریشه ایرانی است که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲
طرح بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه از ابتدای اسفند ماه 1392آغازگردیده وتا پایان 15فرورین ماه1393 ادامه دارد. ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
هیجدهم اسفند ماه کارگاه آموزشی خلق منفی جهت کارکنان خانم شاغل درمراکز بهداشت شهری وستاد مرکز بهداشت برگزار شد: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درنظرداردخدمات دارویی مراکز بهداشتی درمانی روستایی تابعه خود را به بخش خصوصی واگذارنماید: ۲۲ اسفند ۱۳۹۲
توصیه های وزارت بهداشت برای خانه تکانی شب عید: ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
درادامه سلسله پایش های آقای دکتر نصیری از مراکز و واحدهای تابعه ، مراکز بهداشتی درمانی سید یعقوب،پیرکاشان، نیز مورد پایش قرار گرفتند: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
روز دوشنبه بیستم بهمن ماه آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه ، با مسئولین واحدها وکارشناسان واحدهای بهداشت محیط وحرفه ای جلسه پرسش وپاسخ داشت: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
روز دوشنبه بیست وهشتم بهمن ماه92 ، واحدهای آموزش سلامت ، آمار و امور اداری نیز با حضور آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه وضعیت وعملکردواحدهای خودرا ارائه دادند: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
جلسه بررسی وضعیت و عملکرد های واحدهای اموردرمان،تدارکات وخدمات روز شنبه 26 بهمن ماه درمحل دفتر آقای دکتر نصیری ، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
جلسه بررسی عملکرد واحد طرح وتوسعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه نیز درچهارشنبه بیست وسوم بهمن درمحل دفتر دکتر نصیری سرپرست اینمرکز برگزارشد: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
درتاریخ 20/11/92 وضعیت وعملکرد واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور آقای دکتر نصیری ، سرپرست این مرکز مورد ارزیابی قرارگرفت: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
4و5اسفند ماه92 درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه،جلسه آموزشی با موضوع بهداشت محیط در آرایشگاه جهت آرایشگران مردانه شهرستان کرمانشاه برگزار گردید. ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
درتاریخهای سوم وهفتم اسفند92جلسه آموزشی با موضوع بهداشت محیط در آرایشگاه جهت آرایشگران زنانه شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
ششم اسفند ماه جلسه پایش کیفی مراکز وواحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور آقای دکتر نصیری سرپرست این مرکز ، معاونت بهداشتی ومسئولین وکارشناسان ستادی برگزار شد: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲
پنجم اسفند ماه 92 جلسه آموزشی وتوجیهی با حضور مسئولین اتحادیه قنادیهای کرمانشاه برگزار شد: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
ازاین پس همکاران مراکز و واحدهای ستادی ،می توانند برخی ازگزارشات عملکردی وآموزشی خود را به نشانی پست الکترونیک (آدرس ایمیل)واحدهای مربوطه ارسال نمایند ۷ اسفند ۱۳۹۲
به مناسبت هفته ملی سلامت مردان ایرانی(سما)جمعی از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به انجام ورزش صبحگاهی پرداختند: ۶ اسفند ۱۳۹۲
17لغایت19 بهمن ماه 1392 ششمین کنگره طب کار وبازآموزی مدون طب کار با عنوان "سلامت شغلی کارکنان مراکز درمانی بهداشتی" درتالاربیمارستان امام خمینی(ره)تهران برگزار می گردد: ۴ اسفند ۱۳۹۲
آدرس جدید پست الکترونیک واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مشخص گردید: ۳ اسفند ۱۳۹۲
نهمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان کرمانشاه در تاریخ بیست ونهم بهمن 92 برگزار شد. ۳ اسفند ۱۳۹۲
آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در جلسه آموزشی روز پنجشنبه اول اسفند ماه 92 ودرجمع پزشکان ،دندانپزشکان وکارکنان آزمایشگاههاگفت: ۳ اسفند ۱۳۹۲