آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1392

عنوانتاریخ انتشار
روزهای یکشنبه ، سه شنبه وپنجشنبه (27، 29 و31)مردادماه برنامه آموزشی از شبکه 7سیما(شبکه آموزش)درخصوص پیشگیری ازسوءمصرف مواد مخدر وبا امکان دریافت گواهینامه آموزشی معتبرپخش خواهد شد. ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
برای پیشگیری ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از خریدومصرف گوشت دامی هایی که به طریق غیر قانونی وقاچاق وارد کشور می شوندویا بصورت غیر بهداشتی ذبح وعرضه می گردندخودداری کنید. ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
درتاریخ 24/5/92جلسه آموزشی درخصوص بیماری تب کریمه کنگو (CCHF)جهت کاردان وکارشناسان مراکز بهداشتی درمانی برگزارگردید: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
کارگاه آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا در روز پنج شنبه مورخ 24/5/1392 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزارگردید: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲
در ماه مبارک رمضان از تمامی کارگاههای قنادی تولید کننده زولبیا و بامیه سطح شهر کرمانشاه نمونه برداری به عمل آمد: ۲۵ مرداد ۱۳۹۲
واحدسلامت خانواده مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی جمعیت فعالیتها ی متعددی داشت: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر(دهم لغایت شانزدهم مرداد)سال :1392 ۱۳ مرداد ۱۳۹۲
دکتر علی کریمی بعنوان مسئول واحد طرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه معرفی شد. ۱۰ مرداد ۱۳۹۲
براساس تفاهم بعمل آمده با شبکه آموزش سیما ، طرح ملی آموزش سبک زندگی سالم به اجرا درآمده وبرنامه مربوطه روزهای فرد ازطریق شبکه 7 پخش خواهدگردید: ۱ مرداد ۱۳۹۲