آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1393

عنوانتاریخ انتشار
۱۲ پایگاه بهداشت در حاشیه شهر کرمانشاه راه‌اندازی می‌شود ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
دومین کمیته مرگ و میر کودکان در مرکز بهداشت شهرستان تشکیل شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
چهاردهم اسفند ماه 1393 کارگاه آموزشی سل با حضور همکاران معاونت محترم دانشگاه برگزار شد: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
کشف شش تن گوشت غیرقابل مصرف در کرمانشاه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
در راستای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت،مرکز بهداشتی درمانی کوزران ، به تجهیزات مدرن مجهز گردید ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
در تاریخ سیزدهم اسفند ماه 1393همایش مدیران شبکه و روسای مراکز بهداشت شهرستانهای استان کرمانشاه در مرکز بهداشتی درمانی کوزران برگزار گردید. ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه سمیناریکروزه ازدواج بهنگام برگزار گردید: ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
در تاریخ نهم اسفندماه1393،جهت متصدیان رستوران ها ،سفره خانه های سنتی،چلوکبابیها ،رستورانهای بین راهی و...جلسه آموزشی برگزار گردید . ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
درباره بهداشت محیط : ۱۰ اسفند ۱۳۹۳