آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1393

عنوانتاریخ انتشار
درتاریخ 25 تیر ماه1393 و در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت جلسه ای درخصوص بسترسازی طرح پزشک خانواده روستایی تشکیل گردید. ۳۱ تیر ۱۳۹۳
روز یکشنبه بیست ونهم تیرماه 1393، مرکز بهداشتی درمانی ماهیدشت مورد بازدیدقرارگرفت ۳۱ تیر ۱۳۹۳
روز پنجشنبه 26تیر ماه 93، آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه ،ازخانه بهداشت ورمنجه بازدیدنمود: ۲۹ تیر ۱۳۹۳
جلسه بررسی عملکرد فعالیت واحدهای کارشناسی ، اداری و پشتیبانی مرکز بهداشت تشکیل گردید: ۲۹ تیر ۱۳۹۳
بیست ودوم تیرماه،جلسه ای پیرامون چشم انداز برنامه توسعه ده سال آینده مرکز بهداشت کرمانشاه تشکیل گردید: ۲۹ تیر ۱۳۹۳
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جهت تکمیل کادرپزشکی خود درقالب قراردادبیمه روستایی ،نیاز به جذب پزشکان عمومی با حقوق مناسب دارد: ۲۵ تیر ۱۳۹۳
بیست وسوم تیرماه ،سمینارتحولات جمعیتی درمرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد: ۲۵ تیر ۱۳۹۳
همکاران محترم مدیر شاغل درواحدهای ستادی ومحیطی اطلاعات خود به واحد کارگزینی اعلام نمایند: ۱۸ تیر ۱۳۹۳
شعار روز جهانی جمعیت امسال «سرمایه گذاری روی جوانان»است: ۱۸ تیر ۱۳۹۳
کارگاه یک روزه بیماریهای منتقله از آب و غذا وبیمارهای قابل پیشگیری با واکسن وعوارض ناخواسته ایمنسازی درسالن اجتماعات مرکز بهداشت کرمانشاه برگزار شد: ۱۴ تیر ۱۳۹۳
همایش آشنایی با قوانین تعزیرات حکومتی درمحل سالن همایش های مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد: ۱۲ تیر ۱۳۹۳
دهم تیر ماه93 جلسه ای با حضور پرسنل واحد طرح وگسترش درمحل دفتر دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت به منظور بررسی راههای ارتقاء برنامه های پزشک خانواده روستایی برگزار شد ۱۱ تیر ۱۳۹۳
13تیر ماه، روز ملی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان‌ است. ۱۰ تیر ۱۳۹۳
هفتم تیرماه 1393 جلسه آموزشی درخصوص بهداشت حرفه ای ومشاغل بیمارستانی برگزار شد: ۹ تیر ۱۳۹۳
درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه کارگاه مهارتهای زندگی با عنوان "مقابله با استرس" برگزار شد: ۸ تیر ۱۳۹۳
50هکتار از سبزیکاری که درمنطقه درودفرامان با استفاده ازفاضلاب آبیاری می شدندوتهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان بود، امحا گردید ۷ تیر ۱۳۹۳
آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه ، در راستای بازدیدهای دوره ای خود ،ازمراکز سراب نیلوفروکوزران بازدیدنمود: ۵ تیر ۱۳۹۳
درتاریخ چهارم تیرماه با حضورآقای دکتر نصیری جلسه ای درخصوص مرکز بهداشتی درمانی سیناتشکیل گردید: ۵ تیر ۱۳۹۳