آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1394

عنوانتاریخ انتشار
کاشت نهال به مناسبت روز هوای پاک ۳۰ دی ۱۳۹۴
دریافت وتکمیل و ارسال فرم شرکت درفراخوان پزشکان دوره دیده طب کارشهرستان کرمانشاه ۲۹ دی ۱۳۹۴
آزمون الکترونیک دوره توجیهی بدوخدمت جهت کارکنان رسمی ، پیمانی،قراردادی برگزار می گردد ۲۸ دی ۱۳۹۴
کلینیک طب کارمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درمحل جدیدرسما" افتتاح گردید ۲۷ دی ۱۳۹۴
کلینیک ترک دخانیات ، درخیابان منزه کرمانشاه افتتاح گردید ۲۷ دی ۱۳۹۴
فعالیتها و عملکرد مرکز آموزش بهورزی در شش ماهه اول 1394 ۲۷ دی ۱۳۹۴
واحدها ومراکز تابعه مرکز بهداشت کرمانشاه "نسخه جدید چک لیست تجهیزات را دانلود وپس از تکمیل به این مرکز ارسال نمایند ۲۳ دی ۱۳۹۴
برگزاری جلسه جهت متصدیان مراکز عمده عرضه مواد غذایی و سوپر مارکت های شهر کرمانشاه ۱۴ دی ۱۳۹۴
جمع‌آوری حدود 4 تن خیارشور و 2/5 تن مرغ غیربهداشتی در کرمانشاه ۷ دی ۱۳۹۴
پنجم دی ماه ،جلسه هماهنگی درخصوص نسخه 16دستور العمل بیمه روستایی برگزارشد ۷ دی ۱۳۹۴
بازدید دکتر بحیرایی از طرحهای عمرانی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۳ دی ۱۳۹۴
برگزاری سه دوره کارگاه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و احیا ء قلبی ریوی در کودکان و شیر خواران در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۳ دی ۱۳۹۴
یکم دی ماه 1394جلسه آموزشی آنفلوانزا جهت کاردان کارشناسان شاغل صنایع، بیمارستانها، مراکز سلامت جامعه شهری و روستایی برگزار شد: ۲ دی ۱۳۹۴