آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1393

عنوانتاریخ انتشار
واحد سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به منظورحفظ سلامت زائران عتبات عالیات اقدام به بازدید از مراکز تهیه ، توزیع و.... در طول مسیر بزرگراه کربلا نمود: ۲۹ آذر ۱۳۹۳
سرطان قابل پیشگیری ودرمان است با خود مراقبتی وامید: ۲۵ آذر ۱۳۹۳
با حضور معاون فنی بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار ،کارگاه اخلاق بازرسی جهت کارشناسان سلامت محیط استان برگزاار شد: ۲۱ آذر ۱۳۹۳
مرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه اقدام به بازآموزی برخی از بهورزان خانه بهداشت تابعه خود نموده است: ۱۹ آذر ۱۳۹۳
جلسه ستاد سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با اعضاء شورای اسلامی شهر برگزار گردید: ۱۶ آذر ۱۳۹۳
کارگاه آموزشی با موضوع بیماریهای آمیزشی در مرکز بهداشت برگزار شد: ۱۶ آذر ۱۳۹۳
در مرکز بهداشتی درمانی کوزران و واحدهای تابعه آن چندین برنامه آموزشی وکارگاه درخصوص ترویج زایمان طبیعی برگزار شد: ۱۶ آذر ۱۳۹۳
درمان اچ‌آی‌وی، همه‌گیری را مهار می‌کند، پیشگیری کنید، درمان کنید، زندگی کنید: ۱۱ آذر ۱۳۹۳
کارگاه آموزشی با موضوع (( مواد شوینده و گندردا و تغذیه )) برگزار گردید: ۱۰ آذر ۱۳۹۳
آغاز طرح خدمات سلامت دهان و دندان در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه کلیدخورد ۹ آذر ۱۳۹۳
دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه در سمینار زایمان طبیعی گفت : میزان کل بروز عوارض در سزارین بسیار بیشتر از زایمان طبیعی است . ۳ آذر ۱۳۹۳