آرشــــیـواخبـــار مرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه:

 سال 1395 :
اهم فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی در سه ماهه اول 95
 
000

سال 1394 :
ببب
فعالیتها و عملکرد مرکز آموزش بهورزی در شش ماهه اول 1394
اهم فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی در سه ماهه اول 94

000

سال 1392 :

خلاصه اخباروفعالیتهای مرکز آموزش بهورزی درسه ماهه چهارم سال 1392:
خلاصه اخبار و فعالیتهای سه ماهه سوم سال 1392 مر کز آموزش بهورزی:

خلاصه عملکرد مرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه  ( سه ماهه دوم سال 1392)

خلاصه عملکرد و اخبار مرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه ( سه ماهه اول سال 1392)
000

ســــــال 1391:
خلاصه عملکرد واخبار مرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه در سه ماهه چهارم سال 1391:
خلاصه عملکرد واخبار مرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه در سه ماهه سوم سال 1391:
خلاصه عملکرد وبرخی اخبارمرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه درسه ماهه دوم سال1391

 خلاصه عملکردواخبارمرکزآموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه در سه ماهه اول سال1391):

000

ســـــال1390:
اخبار وعملکردمرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه درسه ماهه اول سال 1390 :

رویدادهای خبری مرکزآموزش بهورزی ( سه ماهه دوم سال 1390)

درتاریخ20/10/90 آزمون سالیانه بهورزان شهرستان کرمانشاه برگزارگردید:

پاسخنامه سئوالات آزمون بهورزان شهرستان کرمانشاه درسال1390 اعلام گردید

پنجشنبه مورخ 13/11/90 بهورزان نمونه به اردوی زیارتی مشهد مقدس رفتند:

فرماندار محترم کرمانشاه درتاریخ 7/12/90 درجمع بهورزان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به ایراد سخنرانی درخصوص انتخابات مجلس نهم پرداخت:

000
ســـــال1389:

اخبار وعملکردمرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه درسال 1389دریک نگاه:

در تاریخ 19/8/1389مراسم تجلیل از بهورزان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار می گردد

000
ســــال1388:

اخبار مرکز آموزش بهورزی در سه ماهه اول سال 1388:

مراسم روز بهورز در مورخ 27/5/88 در تالار شهرداری کرمانشاه برگزار گردید .

درتاریخ 4/9/1388آزمون سالانه بهورزی برگزار گردید:

 

برنامه های باز آموزی اجرا شده درسه ماهه دوم سال 1388 :

گزارش برگزاری کارگاههای مربوط به طرح بها ( احیا ء قلبی ریوی ) جهت بهورزان: