پوسترهای روز جهانی ایمنی وسلامت کار از سال 1387:

28 April

 

 


پوستر روزجهانی ایمنی وسلامت کار1394 پوستر روزجهانی ایمنی وسلامت کار1394 (کیفیت بالا)
پوستر روزجهانی ایمنی وسلامت کار1394

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

موضوع روز جهانی ایمــنی و سلامت کار سال1393 : " ایمنی و بهداشت در استفاده از مواد شیمیایی در محل کار " است.

روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای

روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای

 

World Day for Safety and Health at Work Poster

 

1

روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

 1389

 poster_2009

  poster_2008

 

 
مطالب مرتبط:
 تاریخچه روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای( از سایت سازمان بین المللی کار(ILO) ) لطفا" اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:

سوابق وشعار روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای ،( سال های قبل) لطفا"روی سال مورد نظر خود کلیک کنید:

سال1391   - سال1390
  - سال1389
   - سال1388
   -   سال1387  

برچسب ها: روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای