آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1395

عنوانتاریخ انتشار
برگزاری جلسات آموزشی و ارائه خدمات بهداشتی به سالمندان آسایشگاه شهید یاری و مهرگان ۲۸ دی ۱۳۹۵
واگذاری انجام سرشماری خانه به خانه و ثبت سامانه یک سوم جمعیت شهر کرمانشاه ۲۸ دی ۱۳۹۵
مراقبت میانسالان در کانون بانوان شهرستان کرمانشاه ۲۷ دی ۱۳۹۵
واحد فناوری اطلاعات وپرونده الکترونیک سلامت فعالیت خود را شروع کرد ۲۶ دی ۱۳۹۵
کشف نیم تن "شیرینی کنجدی" فاسد در کرمانشاه ۲۶ دی ۱۳۹۵
دو دوره سمینار2روزه بیماریهای داخلی در بارداری در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید. ۲۲ دی ۱۳۹۵
اعلام رضایت تیم پایش و نظارت وزارتخانه از برنامه PHC شهری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۱۷ دی ۱۳۹۵
اقدامات انجام گرفته درایام بسیج ملی تغذیه 29 آذر لغایت 14 دی 1395 ۱۷ دی ۱۳۹۵
برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع پیامدها و مشکلات تک فرزندی ۱۷ دی ۱۳۹۵
دو دوره سمینار2روزه بیماریهای داخلی در بارداری در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید. ۱۶ دی ۱۳۹۵
قابل توجه کلیه پزشکان عمومی متقاضی انجام معاینات سلامت شغلی ۱۶ دی ۱۳۹۵
جلسه پیگیری سامانه الکترونیک بهداشت برگزار شد ۱۱ دی ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه مشاوره شیردهی ۱۰ دی ۱۳۹۵
مردم با مراقبین سلامت برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت همکاری کنند ۵ دی ۱۳۹۵
کشف 9 تن رب انار فاقد برچسب اصالت در شهرستان کرمانشاه ۴ دی ۱۳۹۵