آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1396

عنوانتاریخ انتشار
کمیته مرگ و میر کودک 1 تا 59 ماهه در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تشکیل شد ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
جلسه آموزشی ؛ توجیهی متصدیان مراکز تهیه ؛ توزیع و فروش مواد غذایی جهت مراسم اربعین حسینی ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
جلسه هماهنگی سرپرستان سه گانه بهداشت محیط جهت اربعین حسینی ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی درخصوص بسته خدمتی ویژه نوجوانان ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
برخی مطالب مرتبط با سلامت دانش آموزان ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
بازآموزی مراقبین سلامت در راستای اجرای برنامه ملی خود مراقبتی و توانمند سازی مراقبین سلامت ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
برگزاری همایش ازدواج شاد و پایدار در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
اجرای خودمراقبتی سازمانی در بانک مسکن ۸ شهریور ۱۳۹۶
کشف و ضبط رنگ غیر مجاز خوراکی ۸ شهریور ۱۳۹۶
انجام غربالگری دیابت سالمندان آسایشگاههای روزانه شهید یاری ومهرگان ۶ شهریور ۱۳۹۶
افتتاح خانه بهداشت سامره علیا در هفته دولت ۵ شهریور ۱۳۹۶
اجرای برنامه ملی خودمراقبتی وتشکیل شورای ارتقاء سلامت سازمانی در شهرداری منطقه 8 کرمانشاه ۵ شهریور ۱۳۹۶
اردوی دو روزه سفیران سلامت به اردوگاه شهید باهنر ۳ شهریور ۱۳۹۶