درباره مرکزسلامت جامعه روستایی پیرکاشان

         
آدرس :  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای پیرکاشان

تلفن تماس :  58225200-083

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :  7 واحد

    

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده

واحد بهداشت محیط وحرفه ای

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد بهداشت مدارس

واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی

داروخانه

تزریقات و پانسمان

  
    
خانه های بهداشت  تابعه
مرکزسلامت جامعه روستایی پیرکاشان: