درباره هفــته ی ســــلامت 1390 :

World Health Day:
درباره روز جهانی بهداشت وهفته ی سلامت سال2011 میلادی(1390 هجری شمسی):
 
هفتم آوریل سال2011میلادی مصادف با هیجدهم فروردین ماه سال1390هجری شمسی،روز جهانی بهداشت می باشد.
توسط سازمان جهان بهداشت (WHO)شعار روزجهانی بهداشت      Antimicrobial Resistance And Its Spread Worldwide  اعلام گردیده وترجمه این شعار
"مقاومت به داروهای ضد میکروبی ، یک تهدید جهانی "  می باشد.
شعار هفته سلامت درسال 1390
 
 

عناوین روزهای هفته ی سلامت 18 لغایت 24 فروردین ماه سال1390) توسط روابط عمومی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرح جدول زیر اعلام گردیده است :

 

ردیف روز هفته تاریخ عنــــــــــــــــــوان
1 پنجشنبه 18/1/90  مردم،آموزش همگانی وپیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی
2 جمعه 19/1/90  نهادها،سازمانها،رسانه هاوپیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی
3 شنبه 20/1/90  پرستاران وتجویز ومصرف منطقی دارو
4 یکشنبه 21/1/90  عفونت های بیمارستانی و مقاومتهای ضد میکروبی
5 دوشنبه 22/1/90  پزشکان عمومی ومتخصص وپیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی
6 سه شنبه 23/1/90  دارو سازان ودامپزشکان وتولید ومصرف منطقی داروهای ضدمیکروبی
7 چهارشنبه 24/1/90     سیاست ها ،قوانین وتحقیقات وپیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی
 
برای مشاهده اخبار هفته ی سلامت ١٣٩٠  از سایت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی اینجـــــــــــا کلیــــــــــــک کنید
 
درباره روز جهانی بهداشت وهفته ی سال 2011از سایت سازمان جهانی بهداشت(WHO)

*****************************************************************
عملکردمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درهفته سلامت 1390

*****************************************************************