آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1389

عنوانتاریخ انتشار
عناوین وشعارهای هفته ملی سلامت مردان درسال 1389 زیر اعلام گردید ۲۷ بهمن ۱۳۸۹
درتاریخ 25/11/89برنامه بررسی استراتژی سنجش عوامل زیان آور محیط کار، جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات برگزارگردید. ۲۶ بهمن ۱۳۸۹
باعنایت آقای دکتر نیکبخت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه بهورزان نمونه خودرا به اردوی زیارتی ، فرهنگی مشهد مقدس اعزام نمود ۲۴ بهمن ۱۳۸۹
درتاریخ 17/11/89 همایش تجلیل از داوطلبین سلامت شهرستان کرمانشاه برگزار شد. ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
به مناسبت فرارسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر پزشکان مراکزبهداشتی درمانی شهری شهید رجایی ،جعفرآباد،شهید مطهری وکلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی در روز پنجشنبه مورخ14/11/89 بیماران خود رارایگان ویزیت نمودند. ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
به مناسبت فرارسیدن ایام ا... دهه فجر ویزیت پزشکان مراکزبهداشتی درمانی شهری شهید رجایی ،جعفرآباد،شهید مطهری وکلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی در روز پنجشنبه مورخ14/11/89 رایگان خواهد بود. ۱۲ بهمن ۱۳۸۹
ازاین به بعد،برای اطلاع رسانی درموردجلسات وبرنامه های مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از سامانه ی پیامک جدید نیزاستفاده خواهدشد ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
در تاریخ 22/10/89برنامه آموزشی درخصوص پیشگیری ازبیماریهای قلبی وعروقی جهت پرسنل محترم شهرداری کرمانشاه برگزار گردید ۴ بهمن ۱۳۸۹
در تاریخ 27/10/89طرح مقاوم سازی دندانهای دائم دانش آموزان پایه اول مدارس سطح منطقه ماهیدشت به اجرا درآمد ۳ بهمن ۱۳۸۹
درتاریخ 25/11/89برنامه بررسی استراتژیهای نمونه برداری آلاینده های محیط کار، جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات وشرکتهای حوزه تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار میگردد ۳ بهمن ۱۳۸۹