آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1392

عنوانتاریخ انتشار
براساس تفاهم بعمل آمده با شبکه آموزش سیما ، طرح ملی آموزش سبک زندگی سالم به اجرا درآمده وبرنامه مربوطه روزهای فرد ازطریق شبکه 7 پخش خواهدگردید: ۱ مرداد ۱۳۹۲
دفترمحترم بازرسی،مدیریت عملکردوامورحقوقی استانداری کرمانشاه ؛ به خاطر انجام خدمت صادقانه ی مدیریت و پرسنل مرکز بهداشتی درمانی فرهنگیان فاز 2 به مردم،درخواست تقدیروتشکر از این عزیزان را نمود: ۳۱ تیر ۱۳۹۲
وب سایت جامع آموزش همگانی تغذیه راه اندازی گردید. ۲۳ تیر ۱۳۹۲
هفدهم تیرماه جلسه اعضای کمیته وبا مرکز بهد اشت شهرستان کرمانشاه تشکیل گردید: ۲۱ تیر ۱۳۹۲
بخشنامه جدیددرخصوص طب کار و مراکزمعاینات سلامت شغلی تدوین واعلام گردید: ۱۱ تیر ۱۳۹۲
در خرداد ماه 92 آزمون نیازسنجی استانی برنامه مادران در شهرستان کرمانشاه همزمان با 13 شهرستان همجوار جهت نیروهای مامایی برگزار گردید. ۷ تیر ۱۳۹۲
طرح سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدایی از بیست وششم خرداد ماه1392 درپایگاههای سنجش حوزه شهرستان کرمانشاه آغار گردیده است. ۷ تیر ۱۳۹۲