موضوع روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای سال1393:

 28 april 28 April

سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می کند .روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقای آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود .
سازمان بین المللی کار ILO    از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

 

بیست وهشتم آوریل سال2014 میلادی برابر با هشتم اردیبهشت ماه سال1393 هجـــری شمسی ، روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای است.
موضوع
روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای امسال : " ایمنی و بهداشت در استفاده از مواد شیمیایی در محل کار " است
توسعه مستمرتولید و استفاده از مواد شیمیایی در محیط کار نشان دهنده یک چالش واقعی برای جامعه ، و همچنین برای دنیای کار می کنند. پیدا کردن تعادل مناسب میان منافع حاصل از استفاده از مواد شیمیایی و اقدامات پیشگیرانه و کنترل اثرات سوء احتمالی بر کارگران ، محل کار ، جامعه و محیط زیست باید به یک نگرانی دائمی و در عین حال، اشتغال ذهنی برای دولت، کارفرمایان، کارگران و سازمان های آنها باشد.
در این راستا، تلاش های هماهنگ وجهت گیری باید به ارائه یک پاسخ منسجم جهانی به رابطه بین پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی مداوم، رشد جهانی در تولید مواد شیمیایی و نهایتا" ایجاد تغییرات در سازوکارهای مختلف در این زمینه باشد.

********************************

درباره روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای سال2014 میلادی (1393 هجـــری شمسی):


روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای 

روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای  


 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت سازمان بین المللی کار(ILO) لطفا" اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:

برای مشاهده سوابق وشعار روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای ،( سال های قبل) روی سال مورد نظر خود کلیک کنید:

سال1392   سال1391   - سال1390
  - سال1389
   - سال1388
   -   سال1387  
برای مشاهده پوسترهای روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای از سال1387 تا1392 لطفا" اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:
برای مشاهده تاریخچه روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای( از سایت سازمان بین المللی کار(ILO) ) لطفا" اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:

***********************************************

برچسب ها :روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای