آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1395

عنوانتاریخ انتشار
دستورالعمل های آنالیز شغلی جهت اعلام نظر همکاران ۱ مرداد ۱۳۹۵
کمیته شهرستانی بیماریهای مشترک انسان و دام برگزار شد ۳۱ تیر ۱۳۹۵
لزوم اجرای " برنامه مدیریت حوادث شیمیایی"در شرکت ها وصنایع حوزه شهرستان کرمانشاه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
علائم اسهال درکودکان وراههای کنترل و پیشگیری از آن ۲۶ تیر ۱۳۹۵
برگزاری جلسه هماهنگی جهت احراز وضعیت مطلوب درسامانه سیب ۲۲ تیر ۱۳۹۵
معدوم سازی 396 کیلوگرم نان برنجی ، کاک و نان خرمایی و پلمپ دو واحد صنفی ۱۵ تیر ۱۳۹۵
برگزاری جلسه آموزشی متصدیان کارخانه یخ ۱۰ تیر ۱۳۹۵
تداوم کارگاههای آموزشی سامانه سیب ۸ تیر ۱۳۹۵
کمپین بزرگ (( قلیان ها را گلدان کنیم )) در استادیوم آزادی کرمانشاه ۷ تیر ۱۳۹۵
کشف و ضبط ۱۲۳۰ کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در شهر کرمانشاه ۷ تیر ۱۳۹۵
توقیف 80 کیلو "آش" و "حلیم" غیرمجاز در کرمانشاه ۷ تیر ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه "اقدامات اولیه در نشت مواد شیمیایی محیط کار" ۷ تیر ۱۳۹۵
آگهی واگذاری واحد کاهش آسیب سیار(موبایل ون )مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به اشخاص حقیقی دارای مجوز ۴ تیر ۱۳۹۵
گردهمایی مسئولین مراکز شهری و روستایی در خصوص سامانه سیب ۲ تیر ۱۳۹۵